Ekstrameduller Plazmasitom

Yılmaz B., Çınar F., Ayan N., Gürsel A . O., Çevikbaş U.

Ekstramedüller plazmasitomlar oldukça nadir görülen, ve sıklıkla üst solunum yollarını talan neoplazmlardır. Plazmasitomlar yapı olarak düzgün, iyi vaskülarize, renkleri sarı griden koyu kırmızıya kadar değişen tümörlerdir. Burun ve paranazal sinüslerde genellikle geniş tabanlı yerleşir, fakta larenks ve farenkste daha çok pedinküllü veya submukozal yerleşim gösterir. Tedavisinde radikal cerrahi ve postoperatif yapılan radyoterapi ile en iyi sonuçlar alınmaktadır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:3 S:1 Syf:73

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale