Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1995 » Baş Boyun Kanserlerinin Gelişimi Sırasında Dura Tutulumu
 

Baş Boyun Kanserlerinin Gelişimi Sırasında Dura Tutulumu

Saydam L., Tecimer T., Akbaşak A.

Baş boyun tümörlerinin meninks tutulumuna yol açmaları çok nadir rastlanan bir durumdur. Bu tümörler daha çok lokal infiltrasyon yoluyla ilerleyen ve genellikle uzak yayılımı olmayan bir seyir izlerler. Bu makalede rezeksiyonu takiben 3 yıl sonra intrakranyal yayılıma yol açan bir parotid mukoepidermoid karsinomu nüksü sunulmuştur. Ameliyat sırasında duranın altında dura ile makroskopik bağlantısı olmayan tümöral kitlenin bazı beyin tümörlerinde görülen "drop metastasis" mekanizmasıyla açıklanabileceği düşünülmektedir. Duranın mikroskopik incelemesi, baş boyun tümörlerinin hematojen yayılımdan daha çok lokal ekstansiyon yoluyla bu yapıyı tuttuğu şeklindeki genel kanaate paralel bulgular ortaya koymuştur. Kanaatimizce kranyuma yakın komşulukdaki baş boyun tümörleri değerlendirilirken mutlaka meningeal karsinomatosis olasılığı akılda tutulmalı ve tedavide gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:3 S:1 Syf:80

Mar Sistematik Makale Yazımı Eğitimi
İstanbul
10
2018
Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
Eki MEDITRIO 3
Girne/KKTC
4
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale