Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1995 » Baş Boyun Kanserlerinin Gelişimi Sırasında Dura Tutulumu
 

Baş Boyun Kanserlerinin Gelişimi Sırasında Dura Tutulumu

Saydam L., Tecimer T., Akbaşak A.

Baş boyun tümörlerinin meninks tutulumuna yol açmaları çok nadir rastlanan bir durumdur. Bu tümörler daha çok lokal infiltrasyon yoluyla ilerleyen ve genellikle uzak yayılımı olmayan bir seyir izlerler. Bu makalede rezeksiyonu takiben 3 yıl sonra intrakranyal yayılıma yol açan bir parotid mukoepidermoid karsinomu nüksü sunulmuştur. Ameliyat sırasında duranın altında dura ile makroskopik bağlantısı olmayan tümöral kitlenin bazı beyin tümörlerinde görülen "drop metastasis" mekanizmasıyla açıklanabileceği düşünülmektedir. Duranın mikroskopik incelemesi, baş boyun tümörlerinin hematojen yayılımdan daha çok lokal ekstansiyon yoluyla bu yapıyı tuttuğu şeklindeki genel kanaate paralel bulgular ortaya koymuştur. Kanaatimizce kranyuma yakın komşulukdaki baş boyun tümörleri değerlendirilirken mutlaka meningeal karsinomatosis olasılığı akılda tutulmalı ve tedavide gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:3 S:1 Syf:80

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale