1996

1. Yetişkinlerde Seröz Otitis Media Etyopatognezi
2. Seröz Otitis Media Tedavisinde Otovent(R) İle Otoinflasyonun Etkisi
3. Kronik Otitli Hastalarda Östaki Tübü Fonksiyonlarının Objektif Metodla Değerlendirilmesi ...
4. Gürültüye Bağlı İşitme Kaybında Nöral Komponent Varlığının Uyarılmış İşitsel Beyin Sapı Potansiyelleri İle Araştırılması
5. Ani İşitme Kayıplarında Prostoglandin Analoglarının Kullanımı
6. Konjenital Kulak Atrezilerinde Cerrahi Tedavi
7. Timpanoplasti Sonuçlarımız
8. Anestezinin Abr Üzerine Etkileri
9. Distortion Product Oto Akustik Emisyonlar(Uyarı/Cevap Eğrileri)
10. Sigmoid Sinüs Ve Jugular Bulbus Pozisyonunun Bölgesel Mastoid Pnömatizasyonu İle İlişkisi
11. Pontoserebellar Köşe Lezyonlarına Transtemporal Yaklaşımlar
12. Glomus Jugulare Tümörlerinde Tedavi
13. Tavşanlarda Maksiller Sinüs Mukozasinin Rejenerasyonu
14. Kas Gerilim Disfonileri
15. Larenks Yassı Epitel Hücreli Karsinomunda Timidin İşaretleme İndeksi
16. Destrüktif Seyirli Dev Hücreli Granülomalar
17. Maksiller Bölgede Yerleşim Gösteren Malign Fibröz Histiyositoma
18. Glomus Caroticumda Cerrahi Öncesi Embolizasyonun Önemi
19. Nervus Accessorius Schwannomu
20. Kulak Burun Boğaz Bilim Dalının Türkiye'nin Uluslararası Araştırma Potansiyeline Katkısı
21. Sekretuar Otitis Media'da Mastoid Pnömotizasyonunun Önemi
22. Kronik Effüzyonlu Otitis Media Tedavisinde Modifiye Goode T-Tüp İle Paparella Tip-1 Tüpün Karşılaştırılması
23. Timpanostomi Tüp Uygulaması Sonrası Gelişen Timpanoskleroz
24. Kronik Otitis Media Cerrahisinde Açık Kavite Timpanomastoidektomi Ve Kemikçik Zincir ...
25. Kronik Böbrek Yetmezlikli Olgularda Hemodializ Öncesi Ve Sonrası Baer Bulguları
26. Dizziness Ve Vertigonun Dyo-Vestibüler Olarak Değerlendirilmesi
27. Kobay Orta Kulak Fungal Enfenksiyonlarındaki Histopatolojik Değişiklikler
28. Allerjik Rinitli Hastalarda Nazal Smear Ve Prick Testi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
29. Nazal Polipozis Ve Hipertansiyon
30. Sorunlu Olgularda Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi
31. Uvulopalatofaringoplasti Sonrası Erken Dönemde Solunum Yolu Obstrüksiyonu
32. Parotis Kanserlerinde P53 Ekspresyonu; Klinik Ve Histopatolojik Parametreler İle İlişkisi Ve Prognoza Etkileri
33. Tonsillektomi Esnasında Bakteriyemi Riski
34. Özofageal Ve Trakeobronşiyal Yabanci Cisimler
35. Serebellar Abseler
36. Glomus Tümörleri
37. Dil Ve Ağız Tabani Kanserleri Rezeksiyon Defektinin Primer Rekonstrüksiyonunda Transmandibuler Sütür
38. Frontal Bölge Doku Defektlerinin Rekonstrüksiyonunda Kompozit Temporoparietal Fasya Flep Uygulaması
39. Geniş Vestibüler Akuadukt Sendromu; Bir Mondini Deformitesi

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale