Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1996 » Seröz Otitis Media Tedavisinde Otovent(R) İle Otoinflasyonun Etkisi
 

Seröz Otitis Media Tedavisinde Otovent(R) İle Otoinflasyonun Etkisi

Özdem C., Çelikkanat S., Balyan F.R., Turgut S., Özcan K. M.

Bu çalışmada yaşları 4-10 arasında değişen, östaki disfonksiyonlu 10 hasta ile, seröz otitis media (SOM)'lı 30 hasta üzerinde yeni bir otoinflasyon aracı olan otovent(r) cihazının etkinliği araştırılmıştır. Dekonjestan tedavi verilerek tedavi edilen 30 SOM'lu hasta kontrol grubu olarak alınmıştır. Dokuz aylık takip sonucu otovent uygulanan 30 SOM'lu hastanın %36.8 ine ventilasyon tüpü ihtiyacı doğdu. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p>0.05, chi kare). Ayrıca otovent(r) uygulanan 10 östaki disfonksiyonlu hastanın hiçbirinde retraksiyon veya SOM gelişimi görülmedi. Sonuç olarak 6 hafta süreyle kullanılan otovent(r) in SOM'lu hastalarda ventilasyon tüpü ihtiyacını önemli Ölçüde azalttığı kanaatine varıldı. Ayrıca östaki disfonksiyonlu olan hastalarda ümit verici bulundu.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:4 S:2 Syf:110

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale