Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1996 » Kronik Otitli Hastalarda Östaki Tübü Fonksiyonlarının Objektif Metodla Değerlendirilmesi ...
 

Kronik Otitli Hastalarda Östaki Tübü Fonksiyonlarının Objektif Metodla Değerlendirilmesi ...

Yücetürk A.V., Okumuş M., Filiz Ü., Ünlü H.H., Yıldız T.

Bu çalışmada kronik ot itiş medialı hastaların östaki tübü fonksiyonları değerlendirildi ve obstürktif üst solunum yolu patolojileri ile ilişkisi araştırıldı. Sonuçlar normal populasyonla karşılaştırıldı. Kronik otit grubundaki 60 kulağa Otomatik Toynhee Testi, kontrol grubundaki 146 kulağa da Otomatik Williams Testi uygulandı. Östaki disfonksiyonu kronik otit grubunda 43 kulakta (%71.7) görülürken, normal kulakların sadece 51'inde (%34.9) teshil edildi. Hem kontrol hem de kronik otit grubunda östaki disfonksiyonu olanlarda üst solunum yolu patolojileri anlamlı olarak yüksek oranda bulundu. Sonuç olarak, 1) Timpan zan sağlam kişilerde östaki tübü fonksiyonunun objektif olarak değerlendirilmesinde "Otomatik Williams Testi"nin pratikte kullanışlı ve kolay uygulanabilir olduğu kanaatine varılmıştır. 2) Kronik otitli hastalarda östaki disfonksiyonu sıklığı, normal kişilerin iki katından fazladır. Bu da kronik otitis media etiyopatogene zinde östaki disfonksiyonunun ve buna yol açan obstrüktif üst solunum yolu patolojilerinin rol oynadığı fikrini desteklemektedir. 3) Kronik otit cerrahisinde östaki fonksiyonu ve üst solunum yolu patolojileri preoperatif olarak objektif testlerle değerlendirilmelidir. Bunun için modifiye "Pressure equilibration test of the inflation-deflarion test" olan "Otomatik Toynbee Testi" pratik, objektif ve uygun bir metoddur.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:4 S:2 Syf:114

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale