Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1996 » Konjenital Kulak Atrezilerinde Cerrahi Tedavi
 

Konjenital Kulak Atrezilerinde Cerrahi Tedavi

Dere H., Özdem C., Ölçer S., Çelikkanat S., Özcan İ., Özcan K. M., Ensarı S.

Konjenital kulak atrezisi, cerrahi olarak düzeltilmesi güç, nispeten yaygın bir anomalidir. Erken dönemde işitme durumunu ve atrezi derecesini değerlendirmek gerekir. Geçen 8 yılda 13 konjenital kulak atrezili vakaya transmastoid yaklaşımla 13 ameliyat yapıldı. Hastalar 6 ay ile 8 yıl arasında takip edildi. 3 vaka dışındaki 10 vaka halen takip edilmektedir.Bu 10 vakadan 9'unda değişik derecelerde işitme kazancı oldu. Fasial paralizi ve sensorinöral işitme kaybı gibi bir problem olmadı. En yaygın komplikasyon %30 oranla dış kulak yolu stenozuydu. Mastoid kaviteyi örtmek için full-thickness cilt grefti yerine split-thickness greftin kullanılması stenoz insidansını azaltmaktadır. Bu makale atrezi cerrahisinin tarihi gelişimini gözden geçirmekte ve ameliyat Öncesi değerlendirmeler ile postoperatif komplikasyonları tartışmaktadır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:4 S:2 Syf:128

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale