Anestezinin Abr Üzerine Etkileri

Erdem M., Egeli E., Dediler R., Kiriş M.

Bu çalışmada, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çeşitli nedenlerle genel anestezi altında öpere edilen 26 hastaya preoperatif, peroperatif ve postoperatif ABR yapıldı ve genel anestezinin ABR üzerine etkileri incelendi. Peroperatif l, III, V dalga latansları ile III-V, l-V, I-III interpik latanslarında istatistiksel olarak anlamlı uzamalar kaydedilmiştir. Postoperatif dalga ve interpik latanslarda ise, preop. latanslara göre istatistiksel olarak fark saptanmamıştır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:4 S:2 Syf:138

Eki MEDITRIO 3
Girne/KKTC
4
2018
Nis 4. İlkbahar Toplantısı
Antalya
18
2019
Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale