Anestezinin Abr Üzerine Etkileri

Erdem M., Egeli E., Dediler R., Kiriş M.

Bu çalışmada, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çeşitli nedenlerle genel anestezi altında öpere edilen 26 hastaya preoperatif, peroperatif ve postoperatif ABR yapıldı ve genel anestezinin ABR üzerine etkileri incelendi. Peroperatif l, III, V dalga latansları ile III-V, l-V, I-III interpik latanslarında istatistiksel olarak anlamlı uzamalar kaydedilmiştir. Postoperatif dalga ve interpik latanslarda ise, preop. latanslara göre istatistiksel olarak fark saptanmamıştır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:4 S:2 Syf:138

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale