Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1996 » Pontoserebellar Köşe Lezyonlarına Transtemporal Yaklaşımlar
 

Pontoserebellar Köşe Lezyonlarına Transtemporal Yaklaşımlar

Şekercioğlu N., Cansız H., Güneş M., Takami R., Resul A.

Günümüzde pontoserebellar köşe (PSK) lezyonlarının tedavisinde önemli gelişmeler sağlanmış olup, morbidite ve mortalitede dramatik bir şekilde azalma elde edilmiştir. PSK ve iç kulak yolu (İKY) yerleşimli 12 olguya değişik transtemporal yaklaşım biçimleri uygulanarak tedavi edildi. Dön olguda geçici fasial parezi yada paralın, iki olguda da geçici serebro spinal sıvı kaçağı gelişti. Hiçbir olguda nüks ya da mortal ite saptanmadı. Operasyona bağlı kalıcı fasial paralizi görülmedi. Preoperatif cerrahi yaklaşım kriterleri tartışıldı ve postoperatif sonuçlar bildirildi.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:4 S:2 Syf:147

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale