Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1996 » Glomus Jugulare Tümörlerinde Tedavi
 

Glomus Jugulare Tümörlerinde Tedavi

Aktaş D., Özkaptan Y., Özünlü A., Gerek M., Kazkayası M.

Paragangliomalar baş ve boyun bölgesinin yavaş büyüyen ve nadir görülen hipervasküler tümörlerindendir. Bu tümörlerin tanı ve tedavisi bir takım güçlükler gösterir. Radyolojik ve anjiolagrafik olarak değerlendirilen tümör intrakraniai yaydım yapmamış, çevre dokularda hasar oluşturmamış ve vasküler yapılarla ilişkili değil ise tedavi sekli genelde cerrahi yaklaşımdır. Cerrahi girişim öncesinde selektif olarak embolizasyon yapılarak operasyon sırasında kan kaybı en aza indirilmelidir. Ancak tümör çevre dokularda özellikle de kemik dokularda hasar oluşturmuş veya intrakranial yaydım var ise cerrahi girişim yeterli başarıyı sağlayamayacaktır. Bu olgularda tedavi seçeneği olarak kalıcı embolizasyon yapılması önerilmektedir. Kliniğimizde son beş yıl içinde 11 glomus jugulare tümörü saptanmıştır. Bu olguların altısında tümörün sınırları cerrahi girişim için uygun kabul edilmiş ve operasyon öncesi embolizasyonu takiben tümör cerrahi olarak çıkarılmıştır. Diğer beş olguda ise tümörün çevre kemik dokularda hasar oluşturması ve intrakranial yayılan yapması nedeniyle cerrahi girişim yerine tümörü besleyen vasküler yapılara selektif olarak kalıcı embolizasyon yapılmıştır. Tümörün regresyonunu amaçlayan bu girişimden üç ay sonra yapılan kontrollerde bir olguda rekanalizasyon tespit edilmiş ve tekrar embolizasyon yapılmıştır. Kalıcı embolizasyon yapılan üç olguda iki yıl sonra yapılan anjiografik değerlendirmede tümörlerde küçülme olduğu ancak iki olguda hafif düzeyde rekanalizasyon geliştiği belirlenmiş ve bu olgulara embolizasyon işlemi tekrarlanmıştır. Cerrahi veya embolizasyon sonrası hiçbir olguda komplikasyon görülmemiştir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:4 S:2 Syf:153

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale