Kas Gerilim Disfonileri

Demireller A., Dursun G., Cuhruk Ç., Küçük B.

Kas Gerilim Disfonileri; ses oluşumunda rol oynayan orofarengolarengeal kasların koordinasyon eksikliği ve hatalı kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan fonksiyonel ses bozukluklarıdır. Etyolojide psikolojik nedenler de söz konusudur. Bu çalışmada kas gerilim disfonisi tespit edilen 32 hastada tam ve tedavi sonuçları değerlendirildi

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:4 S:2 syf:162

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale