Kas Gerilim Disfonileri

Demireller A., Dursun G., Cuhruk Ç., Küçük B.

Kas Gerilim Disfonileri; ses oluşumunda rol oynayan orofarengolarengeal kasların koordinasyon eksikliği ve hatalı kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan fonksiyonel ses bozukluklarıdır. Etyolojide psikolojik nedenler de söz konusudur. Bu çalışmada kas gerilim disfonisi tespit edilen 32 hastada tam ve tedavi sonuçları değerlendirildi

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:4 S:2 syf:162

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale