Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1996 » Larenks Yassı Epitel Hücreli Karsinomunda Timidin İşaretleme İndeksi
 

Larenks Yassı Epitel Hücreli Karsinomunda Timidin İşaretleme İndeksi

Süoğlu Y., Bilir A., Ünal M., Karatay M. C., Katırcıoğlu O. S., Erdamar B.

Timidin Laheling indeksi (TLİ) doku kültüründe üretilen tümör hücrelerinin otoradyografi yöntemiyle radyoaktif timidin ile işaretlenerek sayılması esasına dayanır. Bit çalışmada, KBB kliniğimizde larenks karsinomu nedeniyle ameliyat edilen, değişik evrelerdeki 22 olgunun tümör (n-22) ve normal kerelerinin (n-9) TU değerlen saptandı. Tüm hastalarda TLİ değerinin patolojik grade, TNM sınıflaması ve tümör lokalizasyonu ile olan ilişkisi ve bu ilişkinin prognostik önemi araştırıldı.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:4 S:2 Syf:168

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale