Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1996 » Destrüktif Seyirli Dev Hücreli Granülomalar
 

Destrüktif Seyirli Dev Hücreli Granülomalar

Erdoğan B., Aköz T., Görgü M., Altıntaş H., Kapucu M.R., Kutlay R.

Dev hücreli granülom, özellikle çene kemiklerini tutan benign bir lezyondur, ancak lokal olarak agresif seyredebilir. Kliniğimize 1990-1995 yılları arasında başvuran ve dev hücreli granülom tanısı alan 29 hasla çok yönlü değerlendirildi. Anamnezler, fizik muayene ve laboratuar bulguları, tedavi protokolleri gözden geçirildi. Dev hücreli granülom'un dev hücreli kemik tümöründen ayırmak üzere, uzun ekseni 2 cm.den büyük olan olgularda Ca-P ve alkalen fosfataz değerlerine bakıldı. Bu olgulardaki lezyonlar, agresif seyirli olup, komşu yapıları destrükte etmişti. Tedavide eksizyon ve küretaj uygulandı. Takiplerinde % 7 oranında nüks oranı tespit edildi. Hiç bir hastada malign değişim olmadı.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:4 S:2 Syf:173

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale