Nervus Accessorius Schwannomu

Özdem C., Çelikkanat S., Pata Y.S., Dağlı Ş., Turgut S., Doğan H.

Baş boyun schwannomları nadir olmamakla birlikte boyunda n. accessorius schwannomuna nadiren rastlanmaktadır. Kliniğimizde boyunda kitle ön tanısı ile öpere edilen ve n. accessorius schwannomu Tanısı alan vaka nedeni ile konu ile ilgili literatür İncelenmiş, hastalığım tanı ve tedavisi tartışılmıştır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:4 S:2 Syf:184

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale