Nervus Accessorius Schwannomu

Özdem C., Çelikkanat S., Pata Y.S., Dağlı Ş., Turgut S., Doğan H.

Baş boyun schwannomları nadir olmamakla birlikte boyunda n. accessorius schwannomuna nadiren rastlanmaktadır. Kliniğimizde boyunda kitle ön tanısı ile öpere edilen ve n. accessorius schwannomu Tanısı alan vaka nedeni ile konu ile ilgili literatür İncelenmiş, hastalığım tanı ve tedavisi tartışılmıştır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:4 S:2 Syf:184

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale