Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1996 » Kulak Burun Boğaz Bilim Dalının Türkiye'nin Uluslararası Araştırma Potansiyeline Katkısı
 

Kulak Burun Boğaz Bilim Dalının Türkiye'nin Uluslararası Araştırma Potansiyeline Katkısı

Topuz B., Bayramoğlu İ., Kara C. O., Ardıç F. N.

Bu çalışmada amacımız, Index Medicus'a giren dergilerde, genelde Türkiye'nin, özelde ise Kulak Burun Boğaz bilim dalının bilimsel yayın sayısını izlemek ve sonuçları değerlendirmektir. Silver Platter veri tabanında adres bölümünde Türkiye yazan bütün makaleler (Turkey in AD) kaydedilmiştir. 1987-1994 arasında Türkiye kaynaklı makale sayısı 11.9 kat artmışken KBB'la ilgili makale sayısı 7.6 kat artmıştır. Yayınların kurumlara göre dağılımına bakıldığında, üniversitelerin bu konuda öncü olduğunu ve Hacettepe Üniversitesinin sayıca önde olduğu görülmektedir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:4 S:2 Syf:187

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale