Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1996 » Sekretuar Otitis Media'da Mastoid Pnömotizasyonunun Önemi
 

Sekretuar Otitis Media'da Mastoid Pnömotizasyonunun Önemi

Topuz B., Bayramoğlu İ., Kara C. O., Ardıç F. N., Katırcıoğlu O.

Sekretuar otitis media (SOM) çocukluk döneminde en sık görülen bir orta kulak hastalığıdır. Bu hastaların büyük bir kısmında hastalık spontan, medikal tedavi veya minör cerrahi girişimlerle düzelmekte, az bir kısmında ise kolesteatomun öncesi olan retraksiyon poşu, adeziv otitis gibi sekeller meydana gelebilmektedir. Ancak hangi hastada ileride sekel bırakacağı ilk anda bilinmemektedir. Retraksiyon poşu, adeziv otit ve kolesterol granülom gibi SOM komplikasyonlarında mastoid tam gelişmemiş ve havalanması yetersiz olduğu iyi bilinmektedir. Bu görüşten yola çıkarak yaptığımız çalışmada kliniğimize başvuran 28 SOM'lı çocuk hastaya lateral mastoid grafisi (Schüller grafi) çektirdik. Ventilasyon tüpü takılan 22 hastaya 6 ay sonra grafileri tekrarladık, ameliyat öncesi-sonrası sonuçlarla ve medikal. Tedaviyle düzelen 6 hastanın mastoid volümlerini birbirleriyle karşılaştırdık ve mastoid pnömotizasyonunun SOM'da prognostik bir faktör olabileceği sonucuna vardık.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:4 S:3 Syf:197

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale