Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1996 » Kronik Effüzyonlu Otitis Media Tedavisinde Modifiye Goode T-Tüp İle Paparella Tip-1 Tüpün Karşılaştırılması
 

Kronik Effüzyonlu Otitis Media Tedavisinde Modifiye Goode T-Tüp İle Paparella Tip-1 Tüpün Karşılaştırılması

Dere H., Özdem C., Çelikkanat S., Özcan İ., Ensarı S., Semi Ö.

İnatçı effüzyonlu otitis media; timpan membran atrofisi, atelektazi, kronik otit ve kolesteatoma neden olur. Ventilasyon tüpleri, rekürren veya kronik effüzyonlu otitis medialı hastalarda güvenli ve etkili tedavi sağlar. Bu prospektif çalışmanın amacı, modifiye Goode T tüp ile Paparella tip-I tüpün kalış süresi, etkinliği ve komplikasyon oranlarını karşılaştırmaktır. Çalışma, 60 ventilasyon tüpü 30 hastayı kapsamaktaydı. Ortalama takip 22.3 aydı. Sonuçlar, tüplerin timpan zarda kalış süresine bağlı olarak değişiyordu. T-tüp Paparella tüpten daha uzun süre kalmaktaydı. Otore, T-tüpte %26.6, Paparella tüpte %10 oranda gözlendi. Timpanoskleroz her iki grupta da oldukça yaygındı.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:4 S:3 Syf:201

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale