Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1996 » Kronik Otitis Media Cerrahisinde Açık Kavite Timpanomastoidektomi Ve Kemikçik Zincir ...
 

Kronik Otitis Media Cerrahisinde Açık Kavite Timpanomastoidektomi Ve Kemikçik Zincir ...

Şapçı T., Akbulut U. G., Türkmen M., Gökdemir Ö.

1991-1995 yılları arasında kliniğimizde açık kavite timpanomastoidektomi ve kemik zincir rekonstrüksiyonu yapılan 23 olgu postoperatif rekürens ve işitme yönünden değerlendirilmiştir. Olguların % 13'ünde postoperatif dönemde hastalığın tekrar ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca preoperatif ve postoperatif odyolojik değerlendirme sonuçlan karşılaştırılmış ve yapılan kemikçik zincir rekonstrüksiyonuna rağmen postoperatif işitme düzeyinden preoperatif işitme düzeyine göre anlamlı bir iyileşme olmadığı gözlenmiştir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:4 S:3 Syf:210

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale