Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1996 » Kronik Böbrek Yetmezlikli Olgularda Hemodializ Öncesi Ve Sonrası Baer Bulguları
 

Kronik Böbrek Yetmezlikli Olgularda Hemodializ Öncesi Ve Sonrası Baer Bulguları

Özçağlar H.Ü., Fişenk F., Dinç O., Kılıçarslan S.

Bu çalışmada, hemodializ programına alınmış 30 KBY'li (Kronik Böbrek Yetmezlikti) olgunun 60 kulağında H.Ö. (Hemodializ Öncesi) ve H.S. (Hemodializ Sonrası) klasik odyometrik tetkiklere ilaveten BAER (Branistem Auditory Evoked Response) odyometrik ölçümleri yapılmıştır. Bu ölçümler esnasında serum elektrolit seviyeleri de incelenmiştir. 10 sağlıklı bireye de yukarıdaki incelemeler tekrarlanarak kontrol grubu oluşturulmuştur. Sonuçta hemodializ sonrası alınan BAER ölçümlerinde çeşitli derecelerde işitmenin düzelmesi tarzında sonuçlar alınmıştır. BAER'de bazı dalgalardaki latans kısalmaları istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur. Bu arada işitme kaybının etyolojik f aktörlerle olan ilişkisi literatür ışığı altında gözden geçirilmiştir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:4 S:3 Syf:216

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale