Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1996 » Allerjik Rinitli Hastalarda Nazal Smear Ve Prick Testi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 

Allerjik Rinitli Hastalarda Nazal Smear Ve Prick Testi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Öztürkcan S., Kunt T., Ungan M., Müderris S.

Allerjik rinitli hastalarda etyolojiyi araştırmaya yönelik testler içinde prick testi en çok kullanılan tanı aracıdır. Bu araştırmanın amacı prick testi reaksiyonu ile nazal smear eozinofil sayısı arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Pozitif deri test reaksiyonu olan hastalarda nasal smear eozinofil sayısı ile deri testi arasında zayıf bir ilişki bulundu. Allerjik hastalıkların tanı ve tedavisinde dikkatli fizik muayene ve anamnez ile iyi bir klinik ayırımın ve pozitif deri testi mevcudiyetinin yeterli olabileceği, ancak nazal smear eozinofil sayısının tespitinin yardımcı olarak kullanılabileceği kanısına varıldı.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:4 S:3 Syf:231

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale