Nazal Polipozis Ve Hipertansiyon

Erpek G., Yorulmaz A.

Burun tıkanıklığı şikayeti ile başvuran 32 NP'li ve 35'inde diğer burun tıkanıklığı nedenleri mevcut olan (kontrol grubu) hastalarda hipertansiyon (HT) sıklığı araştırıldı. Nazal polipli (NP) kastların %28, 18'inde (32 hastanın 9'u), kontrol grubunda ise hastaların %8,57'sinde (35 hastanın 3'ü) HT saptandı. Her iki grup arasında ortalama sistolik - diyastolik basınç farklılığı, burun tıkanıklık süresi ve horlama şikayetinin istatistiksel değerlendirilmesinde anlamlı fark bulundu. HT sıklığının yüksek bulunmasının muhtemel nedenleri olarak, NP'lerde ortaya çıkan hipoksi ve horlama düşünüldü. Ayrıca burun tıkanıklık süresinin, HT'u artırabilecek çok önemli bir faktör olduğu sonucuna varıldı. Kontrol grubuna nazaran NP'li hasta grubunda HT sıklığının yüksek bulunması, bu grupta horlama şikayeti olan hasta sayısının fazlalığına ve burun tıkanıklık süresinin uzun olmasına bağlanmıştır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:4 S:3 Syf:235

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale