Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1996 » Parotis Kanserlerinde P53 Ekspresyonu; Klinik Ve Histopatolojik Parametreler İle İlişkisi Ve Prognoza Etkileri
 

Parotis Kanserlerinde P53 Ekspresyonu; Klinik Ve Histopatolojik Parametreler İle İlişkisi Ve Prognoza Etkileri

Kaya S., Akyol M. U., Hoşal Ş., Sungur A., Çakmak H.Ö.

Çalışmamızda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalına 1968 - 1996 tarihleri arasında başvurarak parotis karsinomu tanısıyla ameliyat olmuş 52 hasta incelenmiştir. Hastalara ait histopatolojik materyallerde immünhistokimyasal yöntem ile p53 tümör supressör geni malfonksiyonu araştırılmıştır. Parotis karsinomlarında prognoz üzerinde etkili olabilecek histopatolojik ve klinik kriterler ile p53 pozitifliği ele alınarak, lokal rekürrens ve uzak metastaz üzerine etkileri ortaya konulmuştur. p53 pozitifliği %44.2 gibi yüksek bir oranda olmuştur. İleri evre ve agresif seyirli tümörlerde daha düşük oranda p53 pozitifliği saptanmıştır. p53 pozitifliği iyi prognoz göstergesi olarak bulunmuştur. Ancak, parotis kanserlerinin değişik prognoza sahip alt gruplarında farklı oranlarda p53 pozitifliği saptanması nedeniyle, p53 overekspresyonunun prognoz üzerine etkilerinin ortaya konulmasında tümör tek tek ele alındığı, daha geniş serili çalışmaların yapılması gerektiği kanaatine varılmıştır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:4 S:3 Syf:247

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale