Serebellar Abseler

Toprak M., Akar Z., Öktem F., Hancı M., Bozkuş H., Uzan M., Kafadar A.

Beyin abselerinin tedavisi 18. yüzyılın ikinci yansında başlamış olmasına karşın bilgisayarlı tomografinin klinik pratiğine girmesine değin her zaman sorun olarak kalmış bir olgu grubudur. Görüntüleme ve hedefleme yöntemlerinin bu denli geliştiği günümüzde diğer cerrahi branşlarda olduğu gibi bu alanda da minimal invazif girişimlere yönelinmiş ve belirgin bir üstünlüğü saptanamamış olan eksizyon ikinci plana itilirken aspirasyon ve primer odağın ortadan kaldırılmasına yönelik yöntemler popülerlik kazanmıştır. Bizde buradan yola çıkarak kliniğimizde her iki yöntem kullanılarak tedavi edilmiş ve büyük çoğunluğu otojenik kökenli 18 serebellar abseyi inceledik.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:4 S:3 Syf:262

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale