Serebellar Abseler

Toprak M., Akar Z., Öktem F., Hancı M., Bozkuş H., Uzan M., Kafadar A.

Beyin abselerinin tedavisi 18. yüzyılın ikinci yansında başlamış olmasına karşın bilgisayarlı tomografinin klinik pratiğine girmesine değin her zaman sorun olarak kalmış bir olgu grubudur. Görüntüleme ve hedefleme yöntemlerinin bu denli geliştiği günümüzde diğer cerrahi branşlarda olduğu gibi bu alanda da minimal invazif girişimlere yönelinmiş ve belirgin bir üstünlüğü saptanamamış olan eksizyon ikinci plana itilirken aspirasyon ve primer odağın ortadan kaldırılmasına yönelik yöntemler popülerlik kazanmıştır. Bizde buradan yola çıkarak kliniğimizde her iki yöntem kullanılarak tedavi edilmiş ve büyük çoğunluğu otojenik kökenli 18 serebellar abseyi inceledik.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:4 S:3 Syf:262

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale