Glomus Tümörleri

Şekercioğlu N., Cansız H., Güneş M., Resul A.

Glomus tümörleri histolojik olarak selim fakat klinik olarak önemli nörovasküler strüktürleri tutması ve intra kranial yayılım göstermelerinden dolayı malign kabul edilirler. Glomus tümörlü sekiz hastaya cerrahi tedavi uygulandı dört hastada kranial sinir hasan ve iki hastada da carotid arter hasan gelişti. Olguların yedisinde tümör total çıkarıldı, bir olguda ise tümörün intrakranial bölümü nöroşirurjikal girişim için ikinci seansa bırakıldı. Glomus tümörlerinin cerrahi tedavisinde amaç normal anatomi ve fonksiyonun korunması ile tümörün total çıkarılmasıdır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:4 S:3 Syf:267

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale