Glomus Tümörleri

Şekercioğlu N., Cansız H., Güneş M., Resul A.

Glomus tümörleri histolojik olarak selim fakat klinik olarak önemli nörovasküler strüktürleri tutması ve intra kranial yayılım göstermelerinden dolayı malign kabul edilirler. Glomus tümörlü sekiz hastaya cerrahi tedavi uygulandı dört hastada kranial sinir hasan ve iki hastada da carotid arter hasan gelişti. Olguların yedisinde tümör total çıkarıldı, bir olguda ise tümörün intrakranial bölümü nöroşirurjikal girişim için ikinci seansa bırakıldı. Glomus tümörlerinin cerrahi tedavisinde amaç normal anatomi ve fonksiyonun korunması ile tümörün total çıkarılmasıdır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:4 S:3 Syf:267

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale