Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1996 » Dil Ve Ağız Tabani Kanserleri Rezeksiyon Defektinin Primer Rekonstrüksiyonunda Transmandibuler Sütür
 

Dil Ve Ağız Tabani Kanserleri Rezeksiyon Defektinin Primer Rekonstrüksiyonunda Transmandibuler Sütür

Ceryan K., Güneri A., Sütay S., Günbay M.U., Güneri E.A., İkiz Ö.

Dil ve ağız tabam kanserlerinin cerrahi tedavisinde mandibula tümör tarafından invaze değil ise korunmalıdır, Mandibulanın korunduğu durumlarda glossektomi ile birlikte boyun disseksiyonu sonrası intra oral sütür dehisansı ve fistül sık karşılaşılan bir komplikasyondur. Soruna çözüm olabilecek alternatif bir yöntem olarak, hemiglossektomi + radikal boyun disseksiyonu uygulanmış 19 hastadan 7'sine rekonstrüksiyon aşamasında transmandibuler destek sütürleri koyulmuş ve bu yöntemin uygulanmadığı 12 hasta ile fistül gelişimi ve morbidite açısından karşılaştırılmıştır. Transmandibuler sütür koyulmayan 12 hastanın 4'ünde (%33.3) fistül saptanmış; sütür koyulan 7 hastada ise komplikasyon olmamıştır, Transmandibuler sütür koyulan hastalarda hastanede kalış süresi diğer gruba göre belirgin derecede kısa olmuştur. Transmandibuler sütürün fistülü ve morbiditeyi engelleyebileceği kanısına varılmıştır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:4 S:3 Syf:273

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale