Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1997 » Koku Alma Bozukluklarında Plazma, Eritrosit Ve Saç Çinko Düzeyleri
 

Koku Alma Bozukluklarında Plazma, Eritrosit Ve Saç Çinko Düzeyleri

Beder E., Cin Ş., Dinçer N., Yılmaz O., Saatçi M.

Koku alma bozukluklarına sık rastlanılmakta ancak nedense pek önem verilmemektedir. Çinko eser elementide yer kabuğunun temel maddelerinden biri olduğu gibi canlıların birçok enzim sisteminde rol oynamaktadır. Bizde çalışmamızda 25 hiposmik olguda Koku alma bozukluğu ile Çinko elementi arasındaki ilişkiyi araştırdık. Ayrıntılı anamnez ve ardından Olfaktometrik ölçümleri yapıldı. Çinko düzeyleri için kan ve saç örnekleri alındı. Hastalarda koku alma eşiği, koku alma bozukluğu süresi, derecesi, sigara içme süresi ve miktarı ile plazma, eritrosit ve saç Çinko değerleri karşılaştırıldı. Çalışmada hiposmik olguların Çinko değerleri plazma 71.6 mikrog/dl, eritrosit 10.83 mikrog/ml ve saç 179.9 ppm olarak bulunmuş ve hepsi de kontrol grubu değerlerinden anlamlı düşüktür. Sonuçta Çinko eksikliğinin idiopatik olarak adlandırılan koku alma bozukluklarına yol açabileceğini düşünüyoruz. Ayrıca sigara içmenin, içilen sigara miktarının, hiposmi süresinin de olumsuz yönde etki yapacağını belirtiyoruz. Saç ve plazma Çinko değerlerinin koku alma bozukluğunu takip için uygun yöntemler olduğunu savunuyor, eksojen Çinko verilmesinin de tedavi edici olabileceğine inanıyoruz.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:1 S:1 Syf:14

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale