Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1997 » Larenks Kanseri Olgularımızın Retrospektif Analizi
 

Larenks Kanseri Olgularımızın Retrospektif Analizi

Kemaloğlu Y., Bayramoğlu İ., Yeğin H., İnal E.

Bu çalışmada 1984-1991 yılları arasıda Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz Anabilim Dalı'nda teşhis ve tedavi edilen 211 larenks kanseri olgusu incelenmiştir. "American Jo- int Committee" TNM klasifikasyonuna göre değerlendirilen ikisi kadın 111 olgunun 155'ine cerrahi tedavi uygulanmış, değişik nedenlerle ameliyat edilmeyen 54 olgunun 47'sine radyoterapi tavsiye edilmiştir. Opere edilen 155 olgunun 113'üne total larenjektomi yapılmış olup, geri kalan 42 olguya değişik fonksiyonel larenks cerrahisi metodları uygulanmıştır. Bu operasyonlar, boyun diseksiyonu ameliyatları ile tamamlanmışlardır. Postoperatif dönemde radyoterapi kararı tümörün lokalizasyonu, TNM'i ve lenf nodu metaztazına göre karar verilmiştir. Hastaların takip sonuçlan incelenmiş ve literatür bilgileri ışığında tartışılmıştır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:1 S:1 Syf:29

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale