Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1997 » Transnazal Endoskopik Orbital Dekompresyon
 

Transnazal Endoskopik Orbital Dekompresyon

Özdem C., Gürsel E., Akyol M. U., Demirciler T.

Orbitaya müdahele gerektiren Kulak Burun Boğaz patolojilerinde transnazal endoskopik müdahele, direkt görüş altında yapıldığından, klasik yöntemlerin aksine yüksek ve ciddi komplikasyon risklerinin minimal olması ve sinüslerdeki patolojilerin tümünün eradike edilerek gerektiğinde orbital piramidin kemik duvarlarının tümüyle kaldırılmasına imkan sağlaması nedeniyle güvenilir bir yöntemdir. Bu çalışmada bu teknik ile öpere edilmiş dört olgu sunularak endoskopik cerrahinin orbita girişimindeki avantajları tartışılmıştır

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:1 S:1 Syf:33

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale