Burun Fizyolojisi

Önerci M., Sarıoğlu T., Yücel T.

Türkçe Özet Yoktur.Burun, birçok fizyolojik fonksiyonu içeren bir organdır. Bu fonksiyonları kısaca, havayolunun sağlanması, akciğere giden havanın solunuma uygun hale getirilmesi, koku alma, konuşmaya katkı şeklinde özetlenebilir. Bu makalede burun fizyolojisi kısaca gözden geçirilmiş ve burun fonksiyonları hakkında bilgi verilmiştir

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:1 S:1 Syf:40

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale