[No English Title Available]

Göksu N.

Otonöroloji, günümüzde K.B.B.'nin özel bir dalı haline gelmiştir. Bu branşın ilgilendiği başlıca konularda birisi, fasiyal paralizilerdir. Periferik tip fasiyal paralizilere geleneksel cerrahi yaklaşım, intratemporal fasiyel sinirin 2. ve 3. parçalarına yönelik olagelmiştir. Bu derlemede, fasiyal sinirin beyin sapını terk ettikten sonraki ilk iki kısmına (intrakraniyal, ve intratemporal kısmın 1. parçası) ait paralizi nedenleri ve cerrahi tedavi teknikleri tartışılmıştır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:1 S:1 Syf:50

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale