Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1997 » Adenotonsiller Hastalığı Bulunan Çocuklarda Tonsillektomi Ve Adenoidektominin Serum İmmünglobulin Düzeyine Etkileri
 

Adenotonsiller Hastalığı Bulunan Çocuklarda Tonsillektomi Ve Adenoidektominin Serum İmmünglobulin Düzeyine Etkileri

Aktürk T., Dursun G., Acar A.

Bu çalışma adenotonsiller hastalığı bulunan çocuklarda pre-operatif ve postoperatif serum immünglobuline düzeylerindeki değişiklikler tespit edilerek immünolojik fonksiyonların nasıl etkilendikleri araştırılmak için yapılmıştır. Çalışma: tonsillektomi (n: 21), adenotonsillektomi (n:15) ve adenoidektomi (n:9) uygulanan, yaşları 3-16 arasında değişen 45 hastada yapıldı. Her üç grubun IgE düzeyleri operasyonda 1 hafta önce ve operasyondan 4 hafta sonra ölçüldü. Bu üç grup içinde pre-operatif ve post-operatif IgE düzeylerindeki değişiklikler istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. (p>0.05).

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:5 S:1 Syf:5

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale