Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1997 » Vertigolu Hastalarda Era Ve Eng Bulgularının Korelasyonu
 

Vertigolu Hastalarda Era Ve Eng Bulgularının Korelasyonu

Özgirgin N., Gürcan B., Perçin A.K., Kızılkaya N., Özçelik T.

ÖZET. İşitme kayıplarının araştırılmasında kaybın derecesi ve lokalizasyonu önemlidir. Kayıp miktarı saf ses eşikleri ile saptanırken, lokalizasyon tayininde elektrokohleografi ve beyin sapı erken uyarılmış potansiyelleri kullanılmaktadır. Vestübüler patolojilerin değerlendirilmesi ise pozisyonel kalorik, rotatuar, okulomotor vb. testlerin birlikte uygulanması ile mümkün olur. Bu çalışmada Bayındır Tıp merkezi KBB Departmanına başvuran 45 hastanın odyometrileri,kalorik uyaranlı elektronistagmografileri ve beyin sapı işitsel uyarılmış potansiyelleri kantitatif ve sonuçları açısından birbirleri ile kıyaslanmış ve aralarında korelasyon gösterip göstermedikleri araştırılmıştır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:5 S:1 Syf:17

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale