Açık Teknik Rinoplasti

Şapçı T., Akbulut U. G.

Rinoplasti, yüz plastik cerrahisinde en çok talep edilen girişim olarak bilinmektedir. Açık teknik rinoplasti, midkolumellar ve bilateral marginal enzisyonlar ile yapılan eksternal bir yaklaşım şeklidir. Eksternal yaklaşım ile kemik ve kıkırdak burun çatısına, burun ucuna,septuma, kolumella ve anterior nazal spine mükemmel görüş sağlayan açık teknik rinoplasti operasyonu, günümüzde kolumellar strut, dorsal greft gibi greft, tip greft tekniklerinin de kullanılmasıyla bir düzeltme prosüdürü olmaktan ziyade daha gelişmiş bir yaklaşım şekli durumuna gelmiştir. Bu retrospektif çalışmada 3 yıllık period içinde opere ettiğimiz 32 rinoplasti olgusunun değerlendirmesini yaptık. Olguların 12'si kadın, 20'si erkekti. 22 (%69) olguya primer rinoplasti yapıldı. 1 (%3) olgu daha önce opere edilmişti. Geri kalan 9 (%28) olgu ise travmatik burun rinoplastisiydi. Çalışmanın sonucunda, açık rinoplasti'nin kabul edilebilir sonuçları olan emniyetli ve güvenilir bir teknik olduğu kanısına vardık.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:5 S:1 Syf:24

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale