Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1997 » Endoskopik Nazofarengoskopi İle Nazofarenks Kanseri Araştırılması
 

Endoskopik Nazofarengoskopi İle Nazofarenks Kanseri Araştırılması

Döner F., Doğru H., Gedikli O., Aslan A., Aydın G.

Nazofarenksin (NF) incelenmesi anatomik yapısından dolayı oldukça güçtür. Ancak NF incelenmesi , fiberoptik endoskopiler ile kitle veya kanserden şüphelenilen olgularda topikal anestezi altında kolaylıkla yapılabilmektedir. Ayrıca inceleme esnasında bir forseps yardımıyla nazofarenksden tanı için yeterli biyopsi almakta mümkündür. Bu çalışma , klinik olarak nazofarenks kanserinden (NFK) şüphelenilen veya rijid endoskop ile NF'de kitle saptanan ve ortalama yaşları 48.2 olan 31 olguda yapıldı. Olgulardan 18'de (% 58) seröz otit, 7'sinde (%22.57) boyunda kitle ve 5'inde (%16.1) burun tıkanıklığı vardı. Endoskop ile topikal anestezi altında görüntülenerek 204 'si kitleden ve 11'i kör NF biyopsisi alındı. Endoskopik inceleme ve biyopsi almaya bağlı bir komplikasyon olmadı. Histopatolojik incelemede 9 (%29) olguda NFK, 17 (%54.8) olguda lenfoid hiperplazi, 4 (%12.9) olguda normal doku ve 1(%3.2) olguda ise pseudokist saptandı. Kanser saptanan olgular onkoloji merkezine gönderildi. NF'in kanser ve diğer kitlelerinin incelenmesinde endoskopik incelemenin kolay uygulanan , topikal anestezi altında biyopsi almaya izin veren erken bir tanı yöntemi olabileceği sonucuna varıldı.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:5 S:1 Syf:30

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale