Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1997 » Sürekli Allerjik Rinit'te Ev Tozları Keneleri İmmünoterapisinde Serumda Spesifik İgg Değişimleri
 

Sürekli Allerjik Rinit'te Ev Tozları Keneleri İmmünoterapisinde Serumda Spesifik İgg Değişimleri

Çanakçıoğlu S., Tahami R.V.

Sürekli Allerjik rinit'i olan 56 hastaya Dermatophagides Pteronyssinüs ve Dermatophagoides Farinae allerjenlerine karşı 18 ay süre ile immünoterapi uygulandı. Serumda antijene spesifik İgG düzeyi mikro ELİSA yöntemi ile immünoterapi başlangıcı, 6. ayında ve 18. ayında ölçülerek değerlendirildi. İmmünoterapi başlangıcı spesifik İgG değerleri ile 18. ay sonuçları karşılaştırıldığında , artış, istatistiksel olarak anlamlı bulundu. (p<0.001). Buda hümoral immün yanıt için yeterli düzeyde antijene spsifik İgG oluştuğunu göstermekteydi.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:5 S:1 Syf:37

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale