Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1997 » Tiroid Oftalmopatide Kombine Orbita Dekompresyon Tekniği
 

Tiroid Oftalmopatide Kombine Orbita Dekompresyon Tekniği

Köybaşıoğlu A., İleri F., Yılmazbaş P., Ünal M., Yılmaz M.

Orbital dekompresyon ileri troid oftalmopatili hastalarda konvansiyonel cerrahi olmakla birlikte cerrahi girişimler hala gelişmeye devam etmektedir.Transkonjunktival ve transnazal teknikler lateral inferior ve medial orbital duvarları çıkarmak ve birbirlerinin etkileri artırmak için kombine edilmiştir. Olguların üçünde Kompresif optik nöropati, ikisinde medial tedaviye yanıt vermeyen ekspojür keratit mevcuttu. İki olgu ise ekzoftalmustan kaynaklanan kozmetik deformitenin giderilmesi için opere edildi.Orbita tabanının çıkarılması için lateral kantotomi ve inferior fornix insizyonu ile transkonjuktival yaklaşım uygulanmıştır. Böylece inferior orbital duvara preseptal ulaşım sağlanmış, infraorbital sinirin medial ve lateral tarafındaki kemiler çıkarılmıştır. Daha sonra da transnazal endoskopik iyi görüş altında medial orbital duvar dekomprese edilmiş ve hiçbir komplikasyon gelişmemiştir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:5 S:1 Syf:45

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale