Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1997 » Baş Ve Boyun Defektlerinin Onarımında Tek Ve Çift Deri Adali Pektoralis Major Kas - Deri Flebi Kullanımı
 

Baş Ve Boyun Defektlerinin Onarımında Tek Ve Çift Deri Adali Pektoralis Major Kas - Deri Flebi Kullanımı

Güler M., Çeliköz B., Türegün M.C., Işık S.

Akut Baş ve boyun defektlerinin onarımındaki güçlük, yöresel özellikleri nedeni ile plastik cerrahi için oldukça önemli konu olmayı, mikrocerrahi tekniklerinin gelişmişliğine rağmen halen sürdürmektedir. Geniş rotasyon arkı ile pektoralis major kas-deri flebi, gerek tek gerekse çift deri adası taşınmak suretiyle yörenin tam ya da yarı kalınlık defektlerinin kapatılmasında plastik cerrahın öncelikli seçeneklerinden biridir. GATA Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı'nda son dört yılda dokuz tümör, beş ateşli silah yaralanması ve bir boyun önünde elektrik yanığına bağlı açık yarası olan toplam onbeş olguda pektoralis major kas-deri flebi ile onarım uygulanmış, bu olgulardan üçünde osteomüskülokütan, diğerlerinde müskülokütan fleb kullanılmıştır. Altı olguda tam kat defekt nedeni ile çift deri adalı fleb kullanılırken dokuz olgunun defekti tek deri adası ile kapatılmıştır. Yalnız bir olguda total deri adası kaybı oluşmuş, bir olgudaki parsiyel yüzeyel kayıp ise spontan iyileşmiştir. Beşinci kostanın birlikte taşındığı tüm olgularda erken ya da geç dönemlerde kemiğe ilişkin çeşitli komplikasyonlar görülmüştür.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:5 S:1 Syf:52

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale