Erken Glottik Tümörler

Muhtar H., Işık A.Ü., İmamoğlu M., Çaylan Ö.R., Özgür u.

Bu çalışmada, 1994-1997 yılları arasında tedavi gören glottik tümörlü 21 olgu incelendi. İki hastaya total larenjektomi (TL) yapılırken kalan 19 hastaya vertikal parsiyel larenjektomi veya laringofissür ile kordektomi uygulandı. Glottik bölgede cerrahi sonrası ortaya çıkan defektler laringoplastik prosedürlerle kapatıldı. Hastalar en az 3 ay, en fazla 30 ay takip edildiler.Lokal veya boyun nüksünden ölen hastamız olmadı.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:5 S:3 Syf:145-148

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale