Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1997 » Nazofarinks Kanserinde "Multidrug Rezistance" Geni Ve Epstain-Barr Virüs'ü Varlığının Klinikopatolojik ..
 

Nazofarinks Kanserinde "Multidrug Rezistance" Geni Ve Epstain-Barr Virüs'ü Varlığının Klinikopatolojik ..

Gürsel B., Akyol M. U., Sungur A., Kanbur B.

Nazofarinks kanserlerinde Ebstain-Barr virüsü (EBV) varlığını ve multi drug resistance (MDR-1) geninin prognostik önemi ve EBV ile bazı klinikopatolojik kriterler ile ilişkilerini göstermek amacıyla 31 hastalık bir seride immünhistokimyasal metot ile çalışma düzenlenmiştir. Hastaların %22.6'sında EBV'ü gösterilmiş ancak bunun prognaza etkisi bulunamamıştır. MDR-1 geninin kemoterapi öncesi ve sonrası bakıldığı bir grup hastada tedavi öncesi MDR-1'in hastaların %36.4'ünde pozitif olduğu bu oranın tedavi sonrasında %90.9'a çıktığı saptanmıştır. EBV'ünün ilaç rezistansı gelişimini indükliyerek, prognozu olumsuz yönde etkilediği düşünülmüştür. Nazofarinks kanserli hastalarda prognostik faktörler belirlenmiş ve MDR varlığına bakılarak tedavi planının belirlenmesinin yararlı olacağı ortaya konulmuştur.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:5 S:1 Syf:64

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale