Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1997 » Miringoplastiler: 255 Olgunun Sonuçları
 

Miringoplastiler: 255 Olgunun Sonuçları

Yalçın Ş., Gök Ü., Karlıdağ T., Susaman N., Çetinkaya T., Çelik O.

Miringoplasti yapılan kulakların retrospektif analizi yapılarak, anatomik ve fonksiyonel kazanç irdelendi ve çeşitli prognostik faktörlerle sonuçlar arasındaki ilişki incelendi. 1987-1996 yılları arasında , 6-60 yaş arasında (ortalama 22-11 yaş) 196 hastanın 225 kulağına mirongoplasti yapıldı. Gerft olarak 214 kulakta temporal kas fasyası , 11 kulakta trakal perikondrium kullanıldı. Underlay miringoplasti tekniği kullanılmıştır. Anatomik başarı , postoperatif ilk üç ay içinde greft intakt ise erken başarı, birinci yılın sonunda greft intakt ise geç başarı olarak ifade edildi. Fonksiyonel kazanç , postoperatif birinci yıl sonunda hava -kemik eşikleri arasındaki aralığın desibel olarak belirtilmesiyle ifade edildi. İstatistiksel değerlendirmede ki - kare testi ve Fisher'in kesin testi kullanıldı. Ortalama takip süresi 12.3 6 aydır. Geç başarı değerlendirmesi , 83 kulağın yetersiz takibi nedeniyle , kulakların %63.1 12inde yapılabildi. Erken başarı kulakların %91.6'sında , geç başarı ise %85.9'unda elde edildi. Perforasyon büyüklüğü , mastoid havalanma, ameliyat edilen kulağın durumu, östaki tüpü fonksiyonu ve hastanın yaşı gibi prognostik faktörlerle sonuçlar arasındaki istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı. (p>0.05). on desibel ya da daha fazla işitme kazancı, kulakların %66.4 'ünde sağlandı. Kulak başına düşen ortalama işitme kazancı 16 desibel oldu ve kulakların %91.8'inde hava- kemik aralığı 0-20 desibel arasına geldi. Miringoplasti ile çocuklarda erişkinlerde oldukça iyi anatomik ve fonksiyonel sonuçlar alınabilmektedir. Östaki tüp fonksiyonları bozuk olan kulaklarda postoperatif rekraksiyon ve gref atrofisi bakımından dikkatli takip gereği vardır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:5 S:3 Syf:171-175

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale