Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1997 » Nazofarengeal Karsinomlarda Bel-2 Ve C-Erbb2 Ekspresiyonu: Prognostik Önemleri Ve Klinikopatolojik ...
 

Nazofarengeal Karsinomlarda Bel-2 Ve C-Erbb2 Ekspresiyonu: Prognostik Önemleri Ve Klinikopatolojik ...

Ruacan Ş., Akyol M. U., Akyol G., Gediklioğlu G., Hoşal S.

Çalışmamızın amacı nazofarinks kanserinde c-erbB2 ve bcl-2 ekspresyonlarını tespit ederek bu sonuçların prognostik önemlerini ve klinik, patolojik, moleküler ve proliferatif belirleyiciler ile karşılaştırarak saptamaktır. Bu amaçla 35 indiferansiye nazofarinks kanserli vakanın patolojik arşiv materyali üzerinde immünhistokimyasal yöntemler ile çalışılmıştır. C-erbB2 ekspresyonu hiçbir vakada saptanamaz iken Bcl-2 ekspresyonu yüksek oranda (%71) pozitif saptanmıştır. Araştırılan parametreler ile prognoz anlamlı bir ilişki saptanamamıştır. Anlamlı koreleasyon gösteren tek beraberlik MDR-1 geni ve bcl-2 geni ekspresyonları arasında tespit edilmiştir. (p>0.05).

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:5 S:1 Syf:74

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale