Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1997 » Atipik Gastro- Özefageal Reflü Semptomları Bulunan Hastalarda 24- Saatlik Özefageal Ph Monitörizasyonunda Reflü
 

Atipik Gastro- Özefageal Reflü Semptomları Bulunan Hastalarda 24- Saatlik Özefageal Ph Monitörizasyonunda Reflü

Yorulmaz İ.

AMAÇLAR: Gastra- özefageal reflünün atipik semptomlarıyla başvuran hastalarda 24- saatlik iki kanallı pH mönitörizasyonu ile reflü insidansı ve reflü özelliklerini belirlemek ; semptomlar, muayene bulguları ve reflü verilerini karşılaştırarak pH monitörizasyonu endikasyonu için kriterleri belirlemek. ÇALIŞMA TÜRÜ: Vaka kesit çalışması. ÇALIŞMANIN YAPILDIĞI YER: Üniversite Hastanesi, VAKALAR:Ses kısıklığı, kronik öksürük, boğaz ağrısı, ve boğazda yabancı cisim hissi (globus) gibi gastro- özefageal reflü hastalığını düşündüren larengeal veya farengeal semptomları olup, muayene ile bu semptomlarını açıklayabilecek kesin bir tanıya ulaşılamayan 26 erişkin hasta . DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ: Pozitif (anormal) özefageal reflü, distal kanaldan alınan verilerden "toplam,ayakta ve yatarken pH 'nın 4.0'ın altında olduğu süre yüzdesi" kriterlerinden en az birinin sırasıyla %5.8, %8.2 ve %3.0 'lık sınırların üzerinde veya DeMeester skorunun 14.7 'den yüksek bulunması olarak tanımlandı. Farengeal kanalda 4.0'ın altına tek bir pH düşüşü larengofarengeal reflü için pozitif (anormal)olarak kabul edildi. Semptom grupları, semptom türleri, anormal larengoskopi bulgularının olup olmaması ve anormal larengoskopi bulgularının türlerine göre reflü insidansı ayrı ayrı hesaplandı. Reflü özellikleri, reflünün distalde veya prosimalde, yatarken veya ayakta olmasına göre incelendi. BULGULAR: Bütün hasta grubunda reflü insidansı %62 idi. Larengoskopi bulguları patolojik olan hastalarda reflü için en şüphelendirici bulguların interaritenoid pakidermi ve posterior larenkte hiperemi olduğu görüldü. Larengoskopi bulguları normal olan semptomatik hastalarda da %58 oranında reflü saptandı. Anormal reflü saptanan hastaların % 58'inde , özefagus distalinde reflü parametreleri normal olmasına rağmen larengo-farengeal reflü saptandı. Reflü parametrelerinde posizyona bağlı (ayakta ve yatarken) değişiklikler arasında anlamlı fark bulunmasdı. SONUÇ: Gastro- özefageal reflü hastalığının atipik semptomlarıyla başvuran hastalarda reflü insidansı %60'ın üzerindedir. Semptomatik olan bütün hastalarda, larengoskopi bulguları normal olsa bile 24- saatlik iki kanatlı pH monitörizasyonu ile reflü araştırılmalıdır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:5 S:3 Syf:176-183

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale