Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1997 » Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Bazı Önemli Anatomik Uzakliklar (+)
 

Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Bazı Önemli Anatomik Uzakliklar (+)

Fişenk F., Dinç O., Ağırdır B., Güney K., Balkan E., Özçağlar H.

ÖZET:Endoskopik sinüs cerrahisi, burun ve paranazal sinüslerin bir teleskop yardımı ile gözlenerek uygulandığı ve özellikle rekürren sinüzitlerin tedavisinde yeni boyutlar getirmiş bir girişimdir. Cerrahın görüntüyü bir monoküler teleskoptan odakladığı bu endoskopik girişim, perspektiflerin kaybına ve komplikasyonların gelişmesine yol açabilmektedir. Bu nedenle lateral nasal duvar anatomisi ve anatomik varyasyonları hakkında bilgi sahibi olmak tedavinin etkinliğinde ve komplikasyonların önlenmesinde son derce önemlidir. Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi uygulayan cerrahlar tarafından , paranazal sinüslerin endoskopik anatomisinin ayrıntılı olarak bilinmesini gerektirmektedir. Endoskopik sinüs cerrahisinin başarısı ve komplikasyonlarının önlenmesi özellikle iyi bir anatomi çalışmasına bağlıdır. Bu çalışma 1996 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi K.B.B ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalında yapılmıştır. Çalışmanın materyalini 9 kadavranın 18 sagittal kesiti oluşturmuştur. Çalışmamızda kullanılan kadavraların 6'sı erkek, 3'ü kadındır. Yapılan çalışmalar sonucunda , 18 sagittal kesitte Spina nasalis anteriorun, Orta konkanın ön kısmı, Uncinant Prosesin ortası, Ethmoidal Bulla, Maksiller Sinüs ostiumu, Nasolakrimal kanal, ground lamella, frontonasal Kanal, Cribriform Plate, Lamina Paprisea, Sfenoid sinüs ostiumu, Posterior sfenoid duvar ve Östaki tüpü orifisi ile olan uzaklıkları ve yaptıkları açılar ölçülmüştür.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:5 S:3 Syf:184-187

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale