Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1997 » Kronik İnflamatuar Paranazal Sinüs Hastalıklarında Evrelendirme
 

Kronik İnflamatuar Paranazal Sinüs Hastalıklarında Evrelendirme

Özeri C., Akmansu H., Eryılmaz A., Dursun E., Korkmaz H., Uygur K.

ÖZET. Kronik inflamatuar paranazal sinüs hastalıklarında etyolojik faktörlerin çokluğu ve farklı etyolojik faktörlerin farklı prognaz taşıyabilmeleri, terapötik sonuçların yorumunu zorlaştırmıştır. Bu nedenle tedavi modellerini belirlerken başarıyı etkileyen değişkenlerin belirlenmesi gerekir. Günümüze kadar endoskopik sinüs cerrahisi ile ilgili çalışmaların çoğu cerrahi teknik üzerinde yoğunlaşmış, hastalığın natürü, yaygınlığı, tedavi protokolu ve özellikle cerrahi tedavi sonrası sonuçların değerlendirilmesi üzerinde yeterince durulmamış ve cerrahi artan bir oranla primer tedavi modeli olarak yerleşmiştir.O halde kronik inflamatuar paranazal sinüs hastalıklarının etyolojisini ve sonucunu etkileyen prognostik faktörleri; radyolojik, endoskopik, operasyon ve laboratuvar bulgularıyla değerlendirerek hastaları gruplayacağimız; tedavi modelleri belirleyebileceğimiz;bu tedavi sonuçlarını değerlendirerek , diğer otörlerin sonuçlarıyla karşılaştırabileceğimiz bir evrelendirme sisteminin gereği vardır. Bu makalede bu konuda yapılan çalışmalar gözden geçirilerek, kliniğimizde kullandığımız evreleme sisiteminin hastaların gruplandırılmasında ve cerrahi başarı oranlarının değerlendirilmesinde faydası, endoskopik sinüs cerrahisi uyguladığımız 415 hasta değerlendirilerek tartışılacaktır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:5 S:3 Syf:188-193

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale