Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1997 » Ayaktan (Günübirlik) İzlenen Kbb Hastalarında Postoperatif Bulanti Ve Kusmanın Önlenmesinde Metoklopramid ...
 

Ayaktan (Günübirlik) İzlenen Kbb Hastalarında Postoperatif Bulanti Ve Kusmanın Önlenmesinde Metoklopramid ...

Demiralp S., Tuncer T., Aydoğan S., Aydos A., Çiçek S.

Çalışma Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Hastalıkları Kliniğinde adenoidektomi ve/veya tonsillektomi operasyonu geçiren , 2-12 yaşları arasında 90 çocuk üzerinde uygulandı. Kooperasyonlarına göre, hastalara maske ile veya intravenöz genel anestetiklerle indüksiyon sağlandı. 1.5 mg 6kg süksinilkolin kullanılarak , entübasyon yapıldı. Entübasyondan hemen sonra , rasgele üç gruba ayrılan hastalardan birinci gruba antiemetik proflaksi için 0.1 mg/kg ondansetron , ikinci gruba 2ml serum fizyolojik, üçüncü grubada 0.25 mg/kg metoklopramid uygulandı. Steward'ın (17) PAR skorlamasına göre hastalarda derlenme karakteristikleri takip edildi. Metoklokramid grubunda , diğer iki gruba göre daha düşük skorlar elde edildi. Ancak istatistiksel anlamlılık göstermedi. Ondansetron grubunda, %10 kusma gözlenirken, bu oran kontrol grubunda %40 ve metokloramid grubunda da %35 olarak bulundu. Birinci ile ikinci ve birinci ile üçüncü grup arasındaki fark istatistiksel olarak da anlamlı idi. (p>0.05). Postoperatif bulantı kusma proflaksisinde ondansetronun daha etkili olduğu sonucuna varıldı.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:5 S:1 Syf:85

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale