Aurikula'da Nörilemmoma

Döner F., Doğru H., Gedikli O., Yarıktaş M., Aydın G.

ÖZET. Nörilemmoma nöroektodermal orijinli bening bir tümördür. Bu tümörlerin % 30-40'ı baş-boyun bölgesinde görülmesine rağmen , bizim literatür bilgimize göre iki aural nörilemmoma olgusu rapor edilmiştir. Yazımızda üçüncü aural nörilemmoma olgusu sunuldu. Ve ilgili literatür gözden geçirildi.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:5 S:1 Syf:91

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale