Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1997 » Paranazal Sinüs İzole Aspergillozis Tedavisinde Endoskopik Cerrahi (+)
 

Paranazal Sinüs İzole Aspergillozis Tedavisinde Endoskopik Cerrahi (+)

Günhan Ö., Karcı B., Bilgen C.

Paranazal sinüslerin fungal enfeksiyonları son yıllarda gittikçe artan sayıda bildirilmektedir. Fungal sinüzitlerin başlıca invaziv (akut, kronik) ve noninvaziv formları vardır. Noninvaziv fungal sinüzitler allerjik veya mycetoma şeklindedir. Mycetoma tek sinüste yerleşerek, kronik sinüzit bulguları verirler ve büyük çoğunluğunda etken aspergullustur. Aralık 1993-Aralık 1996 yılları arasında Anabilim Dalımızda kronik sinüzit nedeniyle endoskopik sinüs cerrahisi uygulanan 204 olgunun dokuzunda mycetoma saptanmış ve hepsinde etken aspergillus olarak bulunmuştur. Mycetomların yerleşim yerleri; 4 olguda sfenoid sinüs, 2 olguda maksiller sinüs, 2 olguda etmoid sinüs, 1 olguda ise frontal sinüs olmuştur. Olguların hepsinde de sinüs mukozası histolojik olarak incelenmiş ve invazyon saptanmamıştır. Hastalarda fungal enfeksiyona neden olabilecek predispozan faktörler araştırılmış, immünolojik parametreler değerlendirilmiş ve normal bulunmuştur. Tüm olgulara fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi uygulanarak, sinüs içindeki mycetomlar çıkartılıp, sinüs operasyonu sağlanmıştır. Ayrıca anti- fungal tedavi uygulanmamıştır. Hastaların kontrol BT'lerinde ve endoskopik nazal bakılarında rezidiv saptanmamıştır.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:5 S:3 Syf:203-208

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale