Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1997 » Erken Glottik Kanserlerde Radyoterapinin Vokal Kord Fonksiyonları Üzerine Etkisi: Videolarengostroboskopik Bulgular
 

Erken Glottik Kanserlerde Radyoterapinin Vokal Kord Fonksiyonları Üzerine Etkisi: Videolarengostroboskopik Bulgular

Dursun G., Aslan G.

Erken glottik kanserlerin tedavisinde radyoterapi cerrahi ile eşit sağ kalım oranına sahiptir. RT: hastanın cerrahi tedaviyi kabul etmemesi nedeniyle veya ses kalitesinin korunması amacıyla tercih edilmektedir. Bu çalışmada T1ve t2 glottik kanserli 24 hastada RT'nin vokal kordların morfolojik özellikler ve vibrasyon fonksiyonları üzerine olan etkisi videolarengostroboskopi ile değerlendirildi. Radyoterapinin vokal kordlarda hiperemi (%62.5), fibrozis (%33.3) ve ödem (%29.2) yanısıra mukozal dalganın vakaların % 83'ünde azaldığı yada kaybolduğu tespit edildi.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:5 S:3 Syf:217-221

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale