Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1997 » Baş Boyun Kanserlerinde Pektoralis Majör Myokütan Flebi İle Rekonstrüksiyon
 

Baş Boyun Kanserlerinde Pektoralis Majör Myokütan Flebi İle Rekonstrüksiyon

Hoşal İ.N., Turan E., Özdek A., Hoşal A. Ş., Yücel Ö. T., Önal Ö.F.

ÖZET:Baş- Boyun kanser cerrahisi sonrasında oluşan defektlerin rekonstrüksiyonunda bir çok yöntem kullanılmaktadır. 1979 yılında Ariyan tarafından bildirilen pektoralis major miyokütan flebi bu amaçla kullanılan ilk tercihlerden biri olmuştur. Kliniğimizde pektoralis major miyokütan flebi kullandığımız 45 hastanın 1'inde total flep kaybı ,4'ünde ise parsiyel kayıp gözlenmiştir. 7 (% 15.5) hastada sütür bölgesinde açılma görülmüşken 6 (%13.3) hastada ise füstül meydana gelmiştir. Son yıllarda rekonstrüksiyonda özellikle serbest fleplerin daha sıklıkla uygulandığı görülmektedir. Ancak pektoralis major miyokütan flebininde yüksek başarı oranı, kolay uygulanabilir olması, kısa ameliyat süresi gibi nedenlerle uygun seçilmiş hastalarda haslen iyi bir seçenek oluşturduğu görmekteyiz.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:5 S:3 Syf:225-229

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale