Lateral Sinüs Trombozu

Dere H., Özdem C., Çelikkanat S., Ensari S., Özcan İ., Özcan K. M.

Antibiyotiklerin kullanıma girmesi ile kronik otitis media komplikasyonu olarak lateral sinüs trombozu çok nadir olarak görülmeye başlanmıştır. Yüksek ateş ve akut otitli veya hafif- orta dercede yüksek ateş ve kronik otitli bir hastada lateral sinüs trombozu düşünülmelidir. Günümüzde serebral antiografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme tanıda önemlidir, ancak kesin tanı cerrahi eksslorasyonla konur. Bu çalışmada, lateral sinüs trombozu olan 4 hasta sunuldu., teşhis ve tedavi metodu tartışıldı.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:5 S:3 Syf:229-233

Mar Sistematik Makale Yazımı Eğitimi
İstanbul
10
2018
Nis 3. İLKBAHAR TOPLANTISI
Belek/Antalya
12
2018
Ağu 3.ERA-SUMMIT
Kiev/Ukrayna
28
2018
Eki MEDITRIO 3
Girne/KKTC
4
2018
KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale