Lateral Sinüs Trombozu

Dere H., Özdem C., Çelikkanat S., Ensari S., Özcan İ., Özcan K. M.

Antibiyotiklerin kullanıma girmesi ile kronik otitis media komplikasyonu olarak lateral sinüs trombozu çok nadir olarak görülmeye başlanmıştır. Yüksek ateş ve akut otitli veya hafif- orta dercede yüksek ateş ve kronik otitli bir hastada lateral sinüs trombozu düşünülmelidir. Günümüzde serebral antiografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme tanıda önemlidir, ancak kesin tanı cerrahi eksslorasyonla konur. Bu çalışmada, lateral sinüs trombozu olan 4 hasta sunuldu., teşhis ve tedavi metodu tartışıldı.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:5 S:3 Syf:229-233

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale