Lateral Sinüs Trombozu

Dere H., Özdem C., Çelikkanat S., Ensari S., Özcan İ., Özcan K. M.

Antibiyotiklerin kullanıma girmesi ile kronik otitis media komplikasyonu olarak lateral sinüs trombozu çok nadir olarak görülmeye başlanmıştır. Yüksek ateş ve akut otitli veya hafif- orta dercede yüksek ateş ve kronik otitli bir hastada lateral sinüs trombozu düşünülmelidir. Günümüzde serebral antiografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme tanıda önemlidir, ancak kesin tanı cerrahi eksslorasyonla konur. Bu çalışmada, lateral sinüs trombozu olan 4 hasta sunuldu., teşhis ve tedavi metodu tartışıldı.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:5 S:3 Syf:229-233

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale