Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 1997 » Tavşanlarda Deneysel Sinüzitin Histopatolojik, Mikrobiyolojik Ve Radyolojik İncelenmesi
 

Tavşanlarda Deneysel Sinüzitin Histopatolojik, Mikrobiyolojik Ve Radyolojik İncelenmesi

Bayramoğlu İ., Özüer M.Z., Akkemik B., Çallı N.

Bu çalışmada tavşanlarda geliştirilen sinüzit modelinde morfolojik , mikrobiyolojik ve radyolojik değişikliklerin incelenmesi amaçlanmıştır. On beş yeni Zelanda tavşanından, herhangi bir işlem yapılmayan 7'si kontrol grubunu oluşturmuştur. (Grup A): Çalışma grubunda (Grup B, n=8) tek taraflı maksiller sinüs ostiumları kemik mumu ile tıkanmış ve karşı taraf maksiller sinüsleri deneysel kontrol grubunu (Group C, n=8) oluşturmuştur. Mikrobiyolojik ve radyolojik inceleme preoperatif ve postoperatif 8. haftada yapılmıştır. Grup B'de 3 denekte Streptococcus pneumoniae, 3 denekte anaerop, Grup C'de 1 denekte Streptecoccus pneumoniae ve anaerop üreme olmuştur. Bilgisayarlı tomografide (BT) Grup B'de 8 denekte ,Grup C'de 1 denekte maksiller sinüslerde opasifikasyon saptanmıştır. Sekizinci hafta sonunda tavşanlar dekapite edilerek maksiller sinüsler makroskopik ve mikroskopik olarak incelenmiştir. Grup B'de 8 denekte yüzey epitelinde enflamatuar reaksiyon, 2 denekte epitelde deskuamasyon , 8 denekte silya kaybı, 4 denekte alsiyan mavisi (AB) pozitif goblet hücreleri, 5 denekte Periodic - Acid- Schiff (PAS) pozitif sekretuar hücreler , 4 denekte subepitelyal glandlarda atrofi, 4 denekte subepitelyal fibrozis,8 denekte osteoblastik aktivite artışı izlendi. Sonuç olarak tavşanda maksiller sinüs ostiumunu kemik mumu ile oblitere ederek geliştirilen deneysel sinüzit modelinin histopatolojik, mikrobiyolojik ve radyolojik incelemeler sonunda başarılı olduğu; ancak radyolojik olarak sinüzitin değerlendirilmesinde mevcut BT incelemenin çok detaylı bilgi sağlamadığı düşünülmektedir.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi C:5 S:2 Syf:98

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale